Icon Icon Icon

Sigurna mreža - RETROSPEKTIVAUkoliko nas pratite, sve naše nedavne aktivnosti možete videti na sledećim linkovima:

Veliko hvala na sponzorstvu "FORCA" PožegaFOTOGRAFIJE:

https://drive.google.com/?tab=wo&urp=https://www.google.rs/&authuser=0#folders/0B-ty-8x-OgEDMTd2VncyMXgwWmM

Snimci:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLd55u1Grpav8tw-kvZIVGd3bXMYE-Hqa-

LInkovi:

http://informatickasekcija.wordpress.com/
http://sigurnamreza.blogspot.com/

http://www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs/   - Napomena: ovih dana školski sajt je u rekonstrukciji


KONTAKT:
gocamimi@gmail.com
vikivasilijevic@gmail.com


Сигурна мрежа - извештај о раду у првом полугодишту школске 2014/2015

Наша „Сигурна мрежа“ – то јест ученици и наставници Информатичке секције Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка су приликом окупљања у току првог полугодишта усагласили договор да се одрже  трибине током октобра и новембра месеца захваљујући Пројекту Мнистарства омладине и спорта и Форума цивилне акције из Пожеге „ФОРЦА“ под слоганом „Млади су закон“. „Сигурна мрежа“ и у складу са називом за теме овогодишњих трибина изабрала је болести зависности, секте и како их препознати, дигиталну зависност, како се заштити од опасности које вребају питем интернета као што су злоупотреба личних података, дигитално насиље и других облика злостављања, узнемиравања и злоупотребе.
Активности на припреми и реализацији ових трибина су се сукцесивно одвијале кроз неколико фаза.
Прва фаза:
Стартовали смо крејем септембра месеца састанцима на којима смо упознали наше чланове са тематиком којом ћемо се бавити везано за припрему материјала за предавања. Затим наглашено је да ћемо покушати да прикупимо што више новца од улазница које ће бити у облику произвољног новчаног прилога посетилаца трибине и да ће се тај новац поклонити лицима – која су угрожена овогодишњим поплавама.
Поделили смо се у тимове волонтера по принципу професор/и – као ментор и ученик (ученици). Тим за креирање анкета, Тим за психолошке аспекте, Тим за социолошке аспекте, Тим за биолошке аспекте, Тим техничке подршке, Тим који ће одрадити графички дизајн, Тим музичких уредника, Тим глумаца.
У другој фази Тим за креирање анкета је спровео анкету, затим су приступили обради података и анализи истих.
По анализи анкете резултате су преузели сви тимови да би се лакше фокусирали на циљеве.
Одржавани су састанци неколико пута у току седмице где се консултовало, пробало и тестирало предавање и уједињавали смо сегменте у једну велику смисаону целину.
Трећа фаза се састојала уз генералних проба, креирања и штампања флајера, постера, протокола који су истовремено дељени по школи ученицима и наставницима коа позивнице, такође смо их достављали и родитељима пошто су и они наша циљна популација. Извршили со набавку бомбона и балона намењених да поделимо посетиоцима трибине.
Четврта фаза: Реализација самих трибина: Прва трибина је одржана 13.10.2014. године у Техничкој школу у Чачку. Друга трибина је реализована 28.11. 2014. Године у Прехрамбено-угоститељској школи у Чачку. Дана 29.11.2014. године ученици су отишли на наједнодневни излет по околини Чачка.